Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA – STUDIA INŻYNIERSKIE

Podstawowym celem kształcenia na kierunku ochrona środowiska jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ochrona środowiska jest stałym elementem rozwoju cywilizacji. Od lat obserwujemy nieustanne pogarszanie się stanu środowiska. Następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Konieczne więc staje się rozsądne gospodarowanie w środowisku, pozostające w zgodzie z jego naturalnymi możliwościami.

Studia na kierunku ochrona środowiska polecamy osobom aktywnym, otwartym, lubiącym pracę z ludźmi oraz takim, które chciałby zajmować się:

  • naukami przyrodniczymi,
  • kształtowaniem i ochroną środowiska,
  • architekturą krajobrazu,
  • rekultywacją i rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • gospodarką wodną i odpadami komunalnymi,
  • zrównoważonym rozwojem środowiska,
  • szansami i zagrożeniami dla środowiska płynącymi z postępu cywilizacyjnego.

Absolwenci kierunku ochrona środowiska otrzymują tytuł inżyniera i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie w wybranej przez siebie uczelni na terenie całego kraju.