Oferta

  1. Ochrona środowiska – studia inżynierskie
  2. Kosmetologia – studia licencjackie
  3. Programy wyrównawcze dla studentów z zakresu matematyki i fizyki
  4. Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania
  5. Organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców
  6. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy