Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

Celem lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy i możliwości, które on stwarza. Poznanie rynku pracy przez studentów i absolwentów będzie możliwe poprzez organizację targów pracy, cyklicznych spotkań z pracodawcami oraz testów psychologicznych.

W dniu 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku odbyły się targi pracy.