Organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców

Głównym celem spotkań panelowych jest przedstawienie studentom ostatnich lat oraz absolwentom problematyki związanej z rynkiem pracy. Będziemy zapraszać ekspertów, którzy przybliżą politykę gospodarowania czynnikiem ludzkim, instrumenty rynku pracy, możliwości samozatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy oraz wynikające z tego zagrożenia. Spotkanie będzie organizowane rokrocznie pod hasłem Młodzi na start – szkoła – studia – praca.