Programy wyrównawcze dla studentów z zakresu matematyki i fizyki

Zajęcia prowadzone będą przez 4 semestry i będą odbywać się dwa razy w tygodniu, po trzy godziny. Każdy uczestnik zajęć otrzyma materiały szkoleniowe.

plany