Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania

Realizacja staży w instytucjach, których charakter i zakres działania ściśle odpowiada programowi nauczania na poszczególnych kierunkach studiów.